ZwankendammeSinds eind november is de vertrek- en aankomstbundel Zwankendamme in dienst, inclusief een bundel opstelsporen, een rangeerspoor, en de aansluiting op het hoofdspoor. Het is een staaltje van technisch vernuft geworden, met de nieuwste spoortechnieken, een zeer uitgebreide uitrusting, en talrijke veiligheidsvoorzieningen. Er werd ook rekening gehouden met de omgeving, onder andere dankzij een hoge en lange grondvolumebuffer en de waterbuffering.

Hiermee werd een belangrijke mijlpaal genomen in de uitbreiding en modernisering van het vormingsstation van Zeebrugge. TUC RAIL was verantwoordelijk voor het Program Management, en stond in voor een groot deel van de studie en de uitvoering.